Privacy en AVG

Deze website wordt beheerd door Buildweb.
Als u gebruik maakt van de website van Buildweb en de producten en diensten die daarop te vinden zijn, dan laat u gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op uw computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op uw apparaat.

Hieronder kunt u lezen welke gegevens Buildweb kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kunt u lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Dit verklaring gaat over onze hele website: het geldt dus voor bezoekers, maar bijvoorbeeld ook als u, u aanmeldt voor een nieuwsbrief.

Cookies door Buildweb
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde u2018cookiesu2019. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. Uw kunt het gebruik van u2018cookiesu2019 via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded videou2019s van Vimeo en Youtube.

Cookies door derden
Bij het bezoeken van onze website Buildweb.nl worden tevens cookies geplaatst door de volgende derde partijen:

Google Adwords (t.b.v. relevante advertentiecampagnes en conversietracking)
Google Analytics (t.b.v. relevante advertentiecampagnes, het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen en conversietracking)
Google Console (t.b.v. het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen)
Facebook (t.b.v. relevante advertentiecampagnes en conversietracking)
Doubleclick (t.b.v. relevante advertentiecampagnes en conversietracking)
CloudFlare (Voor het verbeteren van de stabiliteit van de website)
Youtube (Voor het kunnen afspelen van embedded videou2019s)
Hoe komen wij aan uw gegevens?
Als u gebruik maakt van de Buildweb-website, dan laat uw soms persoonsgegevens bij ons achter.

U laat op de volgende manieren uw gegevens bij ons achter:

Navigatie door de website
Invullen van formulieren
Aanmelden voor nieuwsbrief
Wat doen we met uw gegevens?
Buildweb bewaart en verwerkt uw gegevens met de volgende doelen:

Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren;
Het leveren van de producten en diensten die u van ons afneemt;
Het afwikkelen van betalingen;
Het opbouwen van een contacthistorie;
Hoe beveiligen we uw gegevens?
U gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met uw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Buildweb streeft ernaar uw gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

Met wie deelt Buildweb uw gegevens?
Buildweb gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Wij zullen nooit uw gegevens verkopen aan andere partijen.

Contact, mailing en/of reclame
Mocht u toch mail of ongewenste reclame ontvangen dan kan u altijd aangeven dat u niet meer wilt dat wij contact met u opnemen. Aan het afmelden zijn nooit kosten verbonden.

Jonger dan 16 jaar?
Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit s leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Inzicht in u gegevens?
U kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die Buildweb over u heeft. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indien bij Buildweb. U kunt op basis van de uitkomsten Buildweb ook verzoeken om uw gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn.

Contactgegevens
De website en de persoonsgegevens die u hier achterlaat worden beheerd door Buildweb. Voor vragen en opmerkingen over dit Privacyverklaring kun je altijd contact opnemen via [email protected]

Websites van derden
Dit Privacy en Cookie verklaring is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Voldoet Buildweb aan de AVG?

Ja, wij hebben allerlei maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat wij aan de nieuwe wetgeving voldoen. Zo hebben we een SSL-certificaat op onze website, hebben we onze cookie- en privacymelding op de website aangepast, hebben we strikte protocollen als het gaat om loginnamen en wachtwoorden en hebben we inzichtelijk welke gegevens we exact verwerken, via welke verwerkers en kunnen we dit aantonen, aanpassen en op verzoek verwijderen.u00a0 Ook vermelden we in elke overeenkomst die wij met onze klanten aangaan welke gegevens we verwerken, waarom we dat doen en hoe deze kunnen worden opgevraagd en verwijderd in onze verwerkersovereenkomst.

Algemene NAW- en contactgegevens
Wanneer u een offerte bij ons aanvraagt via de website of ander kanaal, telefonisch contact met ons opneemt en/of een overeenkomst met ons aangaat worden onderstaande gegevens van u opgeslagen:

u2022 Bedrijfsnaam
u2022 Voornaam
u2022 Achternaam
u2022 Adres
u2022 Postcode
u2022 Woonplaats
u2022 e-mailadres
u2022 Telefoonnummer
u2022 Domeinnaam
u2022 IBANnummer (automatische betalingen)

Deze gegevens gebruiken we om de overeenkomst tot stand te kunnen brengen, u onze diensten en producten te kunnen aanbieden en leveren en u te kunnen factureren. Om deze gegevens te kunnen verwerken gebruiken wij enkel diensten van betrouwbare partners (subverwerkers) die hebben laten zien dat u gegevens veilig worden opgeslagen in Nederland.

Wijzigingen Privacyverklaring
Buildweb behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacyverklaring. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacyverklaring regelmatig na te kijken, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.